loading

Rama z kurczaka

Rama z kurczaka jest częścią tuszy z resztkami mięsa pozostałymi po przetworzeniu tuszy. Służy do wytwarzania mięsa mielonego MMO.

Złożyć reklamację